CZmusic

Banner

Odstoupení od smlouvy

Email Tisk PDF
Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od uzavření smlouvy o koupi, tedy ode dne, kdy byla učiněna objednávka služby pomocí technických prostředků serveru a skladba nebo album nebylo uživatelem staženo.

Odstoupení od kupní smlouvy se děje výhradně písemnou formou – prohlášením o odstoupení od kupní smlouvy – učiněnou v sídle provozovatele serveru. V žádosti musíte uvést vaše jméno, adresu, číslo jednoho dokladu, prokazujícího vaši totožnost (např. OP) a číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého byla provedena úhrada objednávky. Provozovatel je poté povinen převést částku v hodnotě úhrady vaší objednávky sníženou o 5 %, a to do 3 pracovních dnů od data podání prohlášení.

Sám provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy v tom případě, pokud do 30 dnů ode dne učinění objednávky služby neuhradíte sjednanou částku. Pokud uhradíte jen část sjednané částky, bude vám ze strany provozovatele zpřístupněna jen adekvátní část objednávky.

TOPlist