Odstoupení od smlouvy

Email Tisk PDF
Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od uzavření smlouvy o koupi, tedy ode dne, kdy byla učiněna objednávka služby pomocí technických prostředků serveru a skladba nebo album nebylo uživatelem staženo.

Odstoupení od kupní smlouvy se děje výhradně písemnou formou – prohlášením o odstoupení od kupní smlouvy – učiněnou v sídle provozovatele serveru. V žádosti musíte uvést vaše jméno, adresu, číslo jednoho dokladu, prokazujícího vaši totožnost (např. OP) a číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého byla provedena úhrada objednávky. Provozovatel je poté povinen převést částku v hodnotě úhrady vaší objednávky sníženou o 5 %, a to do 3 pracovních dnů od data podání prohlášení.

Sám provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy v tom případě, pokud do 30 dnů ode dne učinění objednávky služby neuhradíte sjednanou částku. Pokud uhradíte jen část sjednané částky, bude vám ze strany provozovatele zpřístupněna jen adekvátní část objednávky.